กรณีไหนบ้าง ที่ประกันภัยรถยนต์ ไม่รับผิดชอบ ! ถ้าว่างก็เข้ามาอ่านกัน

กรณีไหนบ้างที่ประกันชั้น1-ไม่รับผิดชอบ

ประกันภัยชั้น 1 ไม่รับผิดชอบ แบบนี้ได้ด้วยหรอ

อย่างที่รู้กันว่า ประกันภัยประเภท 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ ที่มีราคาแพงที่สุด ในบรรดาประกันภัยรถยนต์ด้วยกัน นั้นก็เพราะมีความคุ้มครองที่มากที่สุด และครอบคลุมที่สุด แต่ถึงอย่างนั้น ประกันภัยชั้น1 ก็มีข้อยกเว้นการรับประกันภัย ที่บริษัทประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความคุ้มครองเหมือนกัน นั้นคือ

  1.  สงคราม
  2. วัตถุอาวุธปรมาณู
  3. การแตกตัวของประจุการแผ่รังสีการกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู
  4. การชนกันของรถที่มีผู้เอาประกันภัยคนเดียวกัน,ญาติ,บุคคลในครอบครัว
  5. ก่อการร้าย

เมาแล้วขับประกันภัยจะคุ้มครองไหม ?

ส่วนในกรณีเมาแล้วขับ ที่ทุกคนคงสงสัยว่าประกันภัยจะคุ้มครองไหม ถ้าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจวัดเกินกว่า 150 มิลลิกรัม บริษัทประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความคุ้มครองตัวรถที่เอาประกันภัยได้นะ

ถ้ายังไงสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เมาแล้วขับ ประกันคุ้มครองไหม

ไม่มีใบขับขี่ละ ประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความคุ้มครองไหม?

ถึงแม้ว่าใบขับขี่จะถูกบังคับให้พกตลอดเวลา แต่ถ้าวันไหนเกิดลืม หรือทำหาย แล้วดันไปเกิดเหตุขึ้นมาจะทำยังไงดี จะแจ้งเหตุก็ไม่กล้า กลัวว่าบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครอง ถ้าใครกำลังเครียด หรืออยากรู้คำตอบ วันนี้จะมาบอกว่าประกันภัยจะให้ความคุ้มครองในกรณีไหนบ้าง

  1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก – คุ้มครอง
  2. ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายถูก – คุ้มครอง
  3. ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิด – ไม่คุ้มครอง

นอกจากนี้ เรามาดูกรณีอื่นๆ ที่บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธความคุ้มครองไม่จ่ายค่าเสียหายให้ ได้แก่

ข้อยกเว้นความเสียหายต่อตัวรถยนต์

(ในกรณีที่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ)

1.การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์

2.การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ ที่ไม่ได้เกิดจะอุบัติเหตุ

3.ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต

4.ความเสียหายต่อ ยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาดหรือระเบิด

5.ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่ เกิดจากที่บริษัท ประวิงเวลาซ่อม หรือ ซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุอันควร

การยกเว้นการใช้รถยนต์ ที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง

1.ใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง

2.การใช้รถไปในทางที่ผิดกฏหมาย เช่น ปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด

3.การใช้ในการแข่งความเร็ว

การยกเว้นการใช้อื่นๆ

1.การใช้รถยนต์นอกเหนือที่ระบุในตารางกรมธรรม์ขณะเกิดเหตุ ถ้าคุ้มครองมีการเรียกค่าเสียหายส่วนแรก

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร)

2.การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่ ได้ทำประกันภัย คุมครองการลากจูง หรือผลักดัน

แต่ถ้าหากเป็นฝ่ายถูก ก็ไม่ต้องกังวล เพราะข้อยกเว้นเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด หรือความเสียหายนั้นไม่ไดเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น