การโอนรถ คืออะไร ผู้ซื้อรถต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

การโอนรถ
ขั้นตอนของการโอนรถ ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การโอนรถ

การโอนรถ หรือการซื้อ – ขายรถนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่หรือซื้อรถมือสอง หากซื้อรถจากสถานที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการ คุณจะไม่ต้องเป็นกังวลเลย

แต่หากว่าซื้อรถจากผู้ที่ขายรถต่อหรือรถมือสอง คุณจะต้องศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยดีก่อนที่จะซื้อรถ สำหรับผู้ที่ตกลงซื้อรถแล้ว ก็ต้องมีการโอนรถอย่างแน่นอน หากคุณยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการโอน เรามีข้อมูลที่จะนำ ดังนี้

การโอนรถ คืออะไร

การโอนรถ คือ การเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อมูลของเจ้าของรถ หรือ การโอนกรรมสิทธิ์นั่นเอง เพื่อให้ผู้ที่ซื้อนั้นได้กลายเป็นเจ้าของรถแทน

เพราะหากไม่ได้ทำเรื่องเปลี่ยนเจ้าของไว้ หากมีอันตรายหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็อาจเกิดเรื่องยุ่งยากและสร้างความเดือดร้อนให้กับทางผู้ขายได้ ทางผู้ซื้อและผู้ขายจึงจะต้องตกลงกันและทำเรื่องสำหรับโอนรถที่ได้มีการซื้อ – ขายกัน จึงจะทำให้การซื้อและขายเสร็จสมบูรณ์

การเตรียมตัวก่อนโอนรถ

การทำเรื่องสำหรับโอนรถยนต์ ผู้ที่ขายหรือผู้ซื้อจะดำเนินเรื่องก็ได้ แต่หากทางผู้ซื้อต้องเป็นคนดำเนินเรื่องเอง คุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโอน เพื่อให้ไม่สับสนและเสียเวลามากนั่นเอง

  • โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

การทำเรื่องสำหรับโอนรถยนต์ ผู้ที่ขายหรือผู้ซื้อจะดำเนินเรื่องก็ได้ แต่หากทางผู้ซื้อต้องเป็นคนดำเนินเรื่องเอง คุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโอน เพื่อให้ไม่สับสนและเสียเวลามากนั่นเอง

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนรถ

สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสารทำเรื่องโอนรถ แน่นอนว่าทางกรมขนส่งทางบกจะต้องนำรายละเอียดที่ทางผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์กรอกมา ไปทำเอกสารใหม่สำหรับมอบให้เจ้าของรถคนใหม่นั่นเอง

คุณควรหาข้อมูลว่าจะต้องเตรียมค่าธรรมเนียมในการทำเรื่องโอนเท่าไร เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน การตรวจสภาพรถ เป็นต้น เมื่อทราบจำนวนค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายแล้ว คุณก็สามารถเดินทางไปที่กรมขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการเรื่องโอนรถได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม : วิธีเลือกซื้อรถมือสอง แบบชาญฉลาดไม่โดนย้อมแมว

ทั้งหมดนี้ เราหวังว่าผู้ที่เป็นนักขับรถมือใหม่หรือผู้ที่ซื้อรถใหม่ ซึ่งเป็นรถประเภทมือสอง จะสามามารถทำความเข้าใจและได้รับความรู้เกี่ยวกับ การโอนรถ ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางกรมขนส่งทางบกได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ผู้ที่กำลังต้องการโอนรถจะต้องทราบข้อมูลเหล่านี้

รับรองว่าหากเตรียมความพร้อมในการทำเรื่องเอาไว้ และรีบเดินทางเข้าไปดำเนินการ คุณจะได้เป็นเจ้าของรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิ์ในการใช้รถยนต์อย่างเต็มที่ อย่ารอช้า! เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณเอง