ความหมายของ ป้ายแดง เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้าม

รถป้ายแดง ในความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือรถใหม่มือหนึ่งจากโชว์รูมที่ยังไม่ผ่านการใช้งานจากใครทั้งสิ้น  แต่ความหมายของป้ายแดงจริง ๆ แล้วเป็นแค่รถที่ใช้ได้ชั่วคราวเพื่อการซ่อม โดยเป็นทะเบียนพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่ผู้ขายรถยนต์เพื่อใช้ในการจำหน่ายเท่านั้น

รถติดป้ายแดง ห้ามขับตอนกลางคืนนะ รู้ยัง ??

ป้ายแดง จะมีลักษณะเหมือนป้ายทะเบียนปกติที่มีเป็นตัวเลขและตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดง ซึ่งการใช้รถป้ายแดงนั้นจะสามารถนำรถมาใช้ได้เฉพาะในช่วงระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้น นอกนั้นถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่า ป้ายสีแดงจะมองเห็นได้ยากหากอยู่ในที่มืด เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถจดจำหมายเลขทะเบียนได้และการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดก็จะทำได้ยาก

รถติดป้ายแดง ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ตามกฎหมายแล้วการนำรถใหม่ ป้ายแดงไปใช้ในเส้นทางนอกพื้นที่จังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายรวมทั้งการบรรทุกสัมภาระสิ่งของไปด้วยก็เป็นความผิดอีกเช่นกัน ยกเว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากขนส่ง โดยลงรายละเอียดไว้ในสมุดคู่มือเท่านั้น

การใช้ ป้ายแดงในรถแต่ละคันนั้นสามารถผ่อนผันให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน หรือเป็นระยะทางไม่เกิน 3,000 กม. ควรรีบดำเนินการติดต่อขอป้ายทะเบียนจริง (สีขาวตัวหนังสือสีดำ) ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนด โดยนำเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน พรบ. ใบตรวจสภาพ ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งใช้เวลาเพียง  1 วันก็เสร็จเรียบร้อย

ป้ายแดงขับตอนกลางคืน โดนจับ

ป้ายแดง ที่มากับรถใหม่จะมีทั้งป้ายจริงและป้ายปลอม

โดยที่ป้ายของจริงจะมีการปั๊มตราขนส่ง เป็นตัวนูนเหมือนเหมือนกับป้ายขาวของแท้ และมีเล่มทะเบียนคุมมาปกสีแดงเลือดหมูบันทึกหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ลงไปและมีหน้าตาเหมือนเล่มทะเบียนปกติมาให้ด้วย ส่วนป้ายแดงปลอมทางศูนย์จำหน่ายรถยนต์จะใช้วิธีการซื้อมาจากร้านรับทำป้ายทะเบียนโดยจะใส่เลขตองเลขเรียงอะไรก็ได้

ป้ายแดงปลอม ! มีด้วยหรอ

สาเหตุที่เราได้ ป้ายแดง ปลอมมาเพราะว่าทางศูนย์ไม่อยากยุ่งยากเรื่องเงินมัดจำค่าป้ายแดงพร้อมเล่มทะเบียนคุม เนื่องจากอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะต้องไปมัดจำป้ายแดงจากกรมการขนส่งทางบกมาสำรองไว้ให้เพียงพอ รวมทั้งปัญหาป้ายแดงไม่เพียงพอกับจำนวนรถที่ทางศูนย์ขายได้มากกว่าซึ่งเกิดจากทางราชการผลิตป้ายแดงไม่ทัน ทางศูนย์มักจะให้ป้ายปลอมกับลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องวางเงินมัดจำค่าป้ายแดงและอ้างว่าอีกไม่นานก็จะได้ป้ายทะเบียนจริงแล้ว

ก่อนนำรถออกจากศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ควรตรวจสอบป้ายทะเบียนพร้อมเล่มทะเบียนสีแดงให้ดีเสียก่อน และควรปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ เพื่อให้การเริ่มต้นใช้รถคันใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องนะครับ