ค่าเสื่อมสภาพรถคืออะไร?

ค่าเสื่อมสภาพรถคืออะไร?  แหล่งความรู้ประกันภัยรถยนต์

ท่านที่ทำประกันภัย บางท่านอาจจะเคยโดนเรียกเก็บ ค่าสึกหรอ หรือค่าเสื่อมสภาพรถ โดยที่หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ค่าเสื่อมสภาพ หรือ ค่าสึกหรอนั้นคืออะไร แล้วทำไมต้องมีเรียกเก็บค่าเสื่อมสภาพรถอีก

ในเมื่อเราจ่ายเงินทำ ประกันรถ ซึ่งต้องมีความคุ้มครองในการซ่อมตัวรถ หรือในการทำประกันภัย ทุนประกันภัยที่ทำก็จะมีการหักค่าเสื่อมสภาพก่อนที่จะนำว่าคิดเบี้ยประกันภัย
โดยปกติแล้ว เมื่อเรามีการใช้รถไปทุกวัน แน่นอนว่าจะต้องมีการเสื่อม หรือสึกหรอ ของอะไหล่ เครื่องยนต์กลไก ซี่งแน่นอนว่าความรับผิดชอบส่วนนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของรถ

ที่มีหน้าที่จะต้องดูแลรักษารถยนต์ของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานเสมอ เนื่องจากรถยนต์ทุกคันจะต้องมีการตรวจสภาพทุกระยะการใช้งานที่กำหนดอยู่แล้ว อีกทั่งเรื่องค่าเสื่อมสภาพ หรือค่าสึกหรอของอุปกรณ์กลไกนั้น ได้มีการกำหนดมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้มีการเรียกเก็บค่าสึกหรอ หรือค่าเสื่อมสภาพจากผู้เอาประกันภัย หากสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความเสื่อมสภาพ และสึกหรอของอุปกรณ์นั้น

ประกันรถยนต์
เทคนิคประกันรถยนต์

ตัวอย่างเช่น นาย ก. ทำ ประกันภัยชั้น 1 ไว้จากนั้น เกิดขับรถไปชนกับมอเตอร์ไซค์ โดยมีสาเหตุมาจากยางแตก ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ ในกรณีนี้เมื่อประกันภัยเข้ามาทำการเคลม หรือชดเชยค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยจะสืบหาว่าสาเหตุที่ทำให้ยางแตกนั้นมาจากอะไร หากเกิดจากอุบัติเหตุ ประกันภัยจะจ่ายเต็มจำนวน แต่หากสืบได้ว่าเกิดจากความเสื่อมสภาพของยาง ที่มาจากการใช้งาน ก็จะมีการเรียกเก็บค่าเสื่อมสภาพ ไม่ต่ำกว่า 50% หรืออาจจะไม่ดำเนินการจัดซ่อมให้ เป็นต้น
แม้กระทั่งว่าคุณอาจจะดูแลรถเป็นอย่าง แต่เนื่องจากเมื่อมีการใช้งาน เครื่องยนต์กลไก ต่างๆ ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงเป็นที่มาของการคิดค่าเสื่อมสภาพ หรือค่าสึกหรอ เพราะแม้กระทั่งคุณถอยรถป้ายแดงมาใหม่เอี่ยม หากเมื่อมาทำประกันภัย ก็จะต้องมีการหักค่าเสื่อมสภาพก่อนเพื่อนำทุนที่ได้มาคิดค่าประกันภัย เป็นต้น ดังนั้นแล้ว เราควรจะดูแล ละรักษารถของเราให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง เพราะเมื่อรถมีสภาพดี อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ก็จะมีส่วนช่วยให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยลง อีกส่วนก็จะขึ้นอยู่กับสติ และสมาธิระหว่างการขับรถ