ค่า Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไรกันแน่

ค่าเสียหายส่วนแรก Excess คืออะไร ฉบับย่อพร้อมยกตัวอย่าง

 

ในการทำประกันรถยนต์ ก็มีมากมายหลากหลายคำศัพท์ที่เราจะต้องพบเจอ  โดยเฉพาะคำว่า  “ค่าเสียหายส่วนแรก ” หรือ ค่า Excess  ที่ยังเป็นข้อข้องใจของใครหลายคนๆหรือเจ้าของรถหลายๆท่าน  เมื่อมีการพูดถึงในขณะที่ทำประกันภัยรถยนต์  เนื่องจากบางคนไม่เคยขับเชียวชน  ไม่เคยที่จะเคลมรถ  มักจะไม่รู้จักคำนี้มากเท่าไรนัก เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันมายิ่งขึ้น วันนี้เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับคำนี้มาฝากกัน

โดยคำว่า  “ค่าเสียหายส่วนแรก ” หรือ ค่า Excess    มีความหมายว่า ค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางผู้ทำประกันภัยรถยนต์ ยินยอมที่จ่ายเองในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการจ่ายในส่วนของค่าซ่อม หรือจ่ายให้กับคู่กรณี  โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์   อย่างเช่น  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น  ซึ่งฝ่ายเราเป็นฝ่ายผิด  เราเองจะต้องรับภาระค่าเสียหายส่วนแรกไว้  โดยเราจะต้องทำการจ่ายเงินเป็นจำนวน  2,000 บาท หรือ 5,000 บาท ฯลฯ ให้กับคู่กรณี  แต่จะต้องจ่ายจำนวนเท่าไรนั้นก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราได้ทำการตกลงเอาไว้กับทางบริษัทตามกรมธรรม์ที่ได้ทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้

แต่ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุที่ลูกค้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก และทางบริษัทประกันก็จะยินดีรับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น   โดยการที่เราหรือผู้ที่ทำประกันยินยอมที่จะจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเอาไว้ ทางบริษัทจะถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาในเรื่องของภาวะความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ตามความสมัครใจ

เพราะฉะนั้นการทำเช่นนี้จะส่งผลทำให้เบี้ยประกันภัยลดลงตามไปด้วยตามข้อตงลงของทางบริษัท  ยกตัวอย่างเช่น  สมมุติว่าถ้าลูกค้าเลือกที่จะรับจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกครั้งละ 5,000 บาท ก็จะส่งผลทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ลดลงจากที่พนักงานได้เสนอราคาไว้ประมาณ 5,000 บาท   อย่างเช่น  รถของลูกค้ามีค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายประมาณ  17,000 บาท ค่าเบี้ยที่จะต้องจ่ายก็จะลดลงเหลือประมาณ 12,000 บาท  เป็นต้น

สรุปได้ว่า  “ค่าเสียหายส่วนแรก ” หรือ ค่า Excess   คือ เงินที่เราจะต้องจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการจ่ายในกรณีที่ซ่อมรถหรือให้คู่กรณีด้วยความสมัครใจ  ซึ่งอาจจะเป็นจำนวน 2,000 บาท/ครั้ง  หรือ  5,000 บาท/ครั้ง  หรือในราคาอื่นก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่อยู่ในกรมธรรม์ที่ได้ทำเอาไว้กับทางบริษัท  แต่หากเป็นอุบัติเหตุที่ลูกค้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก และทางบริษัทประกันก็จะยินดีรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้แล้วการเสียค่า“ค่าเสียหายส่วนแรก ” หรือ ค่า Excess  ยังเป็นการช่วย ลดดอกเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ได้อีกด้วย  รู้แบบนี้แล้วต่อไปก็คงจะไม่ต้อง “งง” หรือไม่เข้าใจกับคำนี้กันอีกต่อไปแล้วนะ

บทความที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเสียหายส่วนแรก Deductible กับ Excess ต่างกันยังไง