ติดแก๊ส ต้องแจ้งบริษัทประกันรถยนต์เพิ่มหรือเปล่า? 2017

ติดแก๊สต้องแจ้งบริษัทประกันรถยนต์หรือเปล่า

ติดแก๊ส NGV , LPG ต้องแจ้งบริษัทประกันรถยนต์หรือเปล่า? 

ตอบ : ถ้าติดก็ต้องแจ้งเพิ่มนะ เพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา กรณีแบบนี้ ประกันจะไม่รับผิดชอบนะครับ

หมายถึง จ่ายแค่ตัวรถ อุปกรณ์ถังแก๊สไม่จ่ายครับ ส่วนรถยนต์ บริษัทประกันจะซ่อมตามปกติ

ถ้าแจ้งบริษัทประกัน จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ไหม

ตอบ : แน่นอนครับ ทางบริษัทจะเพิ่มเบี้ยในส่วนของการคุ้มครองถังแก๊สด้วย แต่ไม่ต้องห่วง ไม่แพงอย่างที่คิดครับ

สรุป  ก็คือว่า ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่แจ้งประกัน ประกันก็จะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ต่อเติม แต่ทางที่ดีเราควรแจ้งบริษัทประกันนะครับ เสียค่าเบี้ยประกันเพิ่มไม่กี่บาทเอง เพียงเท่านี้ ประกันก็จะคุ้มครองในส่วนที่เราติดตั้งมาเพิ่มแล้ว