ต่อใบขับขี่ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่
ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปีใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่

ทำไมถึงต้อง ต่อใบขับขี่ เพราะปกติแล้วผู้ที่ต้องการใช้รถใช้ถนน หรือผู้ที่มีรถส่วนบุคคล จะต้องมีเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน หรือกล่าวได้ว่าเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของรถนั่นเอง โดยผู้ที่มีใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็นใบขับขี่ของผู้ที่เป็นมือใหม่ โดยเมื่ออายุครบแล้ว ก็จะต้องเปลี่ยนเป็น 5 ปี สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอย่างไร เราขอแนะนำ ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

การต่อใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นบุคคล คุณจริงจะต้องนำเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเมื่อต้องการต่อทะเบียนนั่นเอง โดยบัตรนั้นจะต้องยังไม่หมดอายุด้วยเช่นกัน เมื่อบัตรประชาชนยังมีอายุอยู่ มีสภาพที่สมบูรณ์ ก็สามารถใช้ในการต่อใบขับขี่ได้ และจะใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น หากมีปัญหาใด ๆ ให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ก่อนนำมาใช้เป็นเอกสารในการยื่นขอต่อทะเบียนรถนั่นเอง

2. ใบอนุญาตขับรถ

สำหรับใบอนุญาตขับรถ เป็นใบเก่าที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้ หรือเป็นบัตรที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง เนื่องจากทางกรมการขนส่งได้ทำเอกสารเป็นเหมือนใบขับขี่ชั่วคราว หรือใบแทนใบขับขี่ ซึ่งแน่นอนว่ามันมีอายุประมาณ 2 ปี และเมื่อหมดอายุ อย่าเพิ่งทิ้ง! คุณจะต้องมาติดต่อเพื่อเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ ทั้งนี้ เมื่อบัตรใบเดิมหมดอายุแล้ว คุณจะต้องเก็บไว้เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการต่อใบขับขี่ นั่นเอง เป็นเอกสารที่ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมให้มากมายเลย เพราะผู้ที่ทำใบขับขี่ชั่วคราวเป็นเวลา 2 ปี จะต้องมีบัตรอนุญาตนี้อยู่อย่างแน่นอน

3. ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ เป็นเอกสารที่มีใช้เฉพาะผู้ที่ต่อใบขับขี่ จาก 2 ปี เปลี่ยนมาเป็น 5 เป็นเท่านั้น ใบรับรองแพทย์นั้นใช้สำหรับการรับรองว่าผู้ที่จะยื่นเรื่องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี หรือมีสมรรถภาพที่พร้อมสำหรับการขับขี่นั่นเอง การขอใบรับรองแพทย์ก่อนที่จะต่ออายุใบขับขี่นั้น มีข้อแม้ว่าจะต้องขอใบรับรองแพทย์ก่อนที่จะต่ออายุใบขับขี่ไม่เกิน 1 เดือน เมื่อตรวจสุขภาพพื้นฐานและได้ใบรับรองแพทย์ ก็แสดงว่าคุณมีสมรรถภาพและสามารถที่จะขับขี่ได้ ไม่มีโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อการขับขี่รถยนต์นั่นเอง

ต่อใบขับขี่ สำหรับผู้ที่เพิ่งต่ออายุใบขับขี่เป็นครั้งแรก จากที่เคยได้ทำใบขับขี่แบบชั่วคราวที่มีอายุการใช้งาน 2 ปี ก็จะสามารถต่ออายุเป็นแบบ 5 ปีได้ ซึ่งเป็นใบขับขี่ในรูปแบบที่ผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครองจะต้องพกไว้ทุกคน เนื่องจากว่าเป็นเอกสารที่ทางกฎหมายได้กำหนดไว้ให้มีนั่นเอง หากใบขับขี่ใกล้หมดอายุแล้ว ควรรีบไปต่อใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบกให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกสบายของคุณเอง

อ่านเพิ่มเติม : ไม่มีใบขับขี่ เคลมประกันได้หรือไม่ ?