ข้อยกเว้นที่ ผู้รับประกันภัย ไม่คุ้มครองให้กับผู้ทำประกันรถยนต์ มีอะไรบ้าง

ผู้รับประกันภัย
ผู้รับประกันภัย คืออะไร หรือที่รู้จักกันในนาม “บริษัทประกันภัย”

ผู้รับประกันภัย

เมื่อต้องทำประกันรถยนต์ นอกจากจะต้องเลือกว่าจะใช้บริการที่ไหนดี เพื่อการดูแลที่ดีจาก ผู้รับประกันภัย สิ่งหนึ่งที่ผู้ทำประกันจะต้องไหมหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรักษาผลประโยชน์ในส่วนนี้ นั่นก็คือการดูแลหลังการขายเงื่อนไขการบริการ

เช่น ราคาเบี้ยประกัน ความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป และจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่ามีข้อมูลในส่วนไหนบ้าง ที่เมื่อทำประกันรถยนต์ไปแล้ว จะไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือมีข้อกำหนดเงื่อนไขที่ผู้สนใจทำประกันจำเป็นต้องศึกษาให้ดีและทำความเข้าใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเอง

การทำประกันรถยนต์ก็มีข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับคุ้มครอง

ถึงแม้เราจะใช้รถได้อย่างมั่นใจเมื่อเราทำประกันรถยนต์เป็นที่เรียบร้อย แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงและละเลยในการตรวจสอบ คือรายละเอียดของข้อกำหนดของ ผู้รับประกันภัย เมื่อเราได้ทำประกันรถยนต์แล้ว จะไม่ได้รับการดูแลคุ้มครอง ซึ่งตามกฎหมายและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย มีข้อกำหนดให้ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมในส่วนใดบ้าง ที่ประกันจะไม่รับผิดชอบ ถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยในส่วนนี้ผู้ทำประกันต้องทำความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยง

กรณีใดบ้างที่ ผู้รับประกันภัยไม่คุ้มครอง

  • ในกรณีสำหรับรถใช้ในการจูงลาก จะถูกยกเว้นไม่ได้รับการคุ้มครอง ยกเว้นรถที่ถูกจุงได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันรถยนต์ ซึ่งในข้อนี้มีคนตั้งข้อสังเกตถึงรายละเอียดว่า เนื่องจากรถจูงที่ใช้ลักษณะจูงรถมีความเสี่ยงในการโดนขูดขีดหรือได้รับความกระทบกระเทือนจากการทำงาน รถอาจจะพังง่าย จึงเป็นไปได้น้อยที่บริษัทประกันจะให้ความดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้ารถที่ถูกรถลากจูงมีประกันภัยรถยนต์ อาจจะมีความเป็นไปได้ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่รถลากจูงปฏิบัติงานจะได้รับการดูแลไปโดยปริยาย
  • ประเภทของรถยนต์ที่อยู่นอกเหนือการระบุในรายละเอียดของเงื่อนไขประกันภัย โดยส่วนใหญ่มักจะมีการชี้แจงอย่างละเอียด และอีกหนึ่งกรณีคือเกิดอุบัติเหตุจากลักษณะการใช้รถยนต์ผิดประเภท ส่งผลทำให้เกิดความเสียหาย
  • การใช้รถระหว่างที่มึนเมา โดยมีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายไม่น้อยกว่า 50 mgขึ้นไป ซึ่งแอลกอฮอล์จะทำให้ความสามารถในการควบคุมสติสัมปชัญญะลดน้อยลง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
  • ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่หรืออยู่ในระหว่างที่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทที่โดนสั่งพักใบอนุญาตแต่ยังมีการลักลอบใช้รถและถ้าเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ตามรายละเอียดที่ได้แนะนำในขั้นต้นถือเป็นข้อมูลจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจทำประกันจะต้องศึกษาให้ดีในระหว่างที่ใช้รถเพราะจำเป็นที่จะต้องทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ โดยเป็นตามข้อกำหนดที่ ผู้รับประกันภัย ตั้งเงื่อนไขไว้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อเตือนสติเพื่อการใช้รถมีความปลอดภัยและระมัดระวังมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม : ผู้เอาประกันภัย คือใคร เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก