ความหมายของ รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย คืออะไร

รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย
รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย คืออะไร

รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย

การใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน มักเกิดอุบัติเหตุจากหลายสาเหตุ เช่น เมาแล้วขับ ความประมาท เป็นต้น ซึ่งรถที่อยู่ในสภาพไม่ดี หรือทางผู้ขับไม่ได้ตรวจสอบก่อนเดินทาง ก็เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน โดยทางกฎหมายนั้นได้แยกสถานะของรถยนต์ออกเป็น 2 สถานะ คือ รถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมายได้ และ รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเราจะแนะนำความหมายและความสำคัญของรถยนต์ประเภทที่ “ขับเคลื่อนไม่ได้” ดังนี้

รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย เป็นรถที่ทางกฎหมายกำหนดไว้ว่า ไม่สามารถที่จะขับขี่หรือใช้งานบนท้องถนนได้ โดยพระราชบัญญัติการจราจรนั้นได้บัญญัติเอาไว้เลยว่า ในกรณีผู้ขับที่มีสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์ ขับแล้วมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดเจน ไม่ควรที่จะนำมาขับขี่บนเส้นทางการจราจรโดยเด็ดขาด ดังนั้น หากพิจารณาแล้วว่ารถยนต์ของคุณมีสภาพทรุดโทรม ประสิทธิภาพการใช้งานนั้นลดลง รวมถึงไม่สามารถบังคับควบคุมในขณะอยู่บนเส้นทางได้แล้ว ก็ไม่ควรนำมาใช้บนท้องถนน

สถานะของรถยนต์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เป็นการสะท้อนให้เห็นความสำคัญของกฎหมายจราจรด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งสาเหตุของสภาพรถยนต์ที่ไม่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้นั้น ส่วนใหญ่ก็มาจากการเกิดอุบัติเหตุด้วยนั่นเอง ทางหน่วยงานที่ควบคุมการจราจรจึงต้องทำให้ประชาชนทราบถึงปัญหาที่ตามมาหากขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุอย่างประมาทด้วย นอกจากนี้ ก็ยังมีสาเหตุอีกเล็กน้อย ที่ไม่ได้มาจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้รถ ใช้ถนนอย่างแน่นอน คุณจึงควรตรวจสอบและสังเกตสภาพรถอยู่เสมอ

สำหรับตัวอย่างรถที่ทางกฎหมายไม่สามารถให้ขับเคลื่อนบนท้องถนนได้นั้น ก็มีเป็นจำนวนมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรถที่ขับบนท้องถนนไม่ได้เพราะประสบอุบัติเหตุ ทำให้รถมีสภาพที่ไม่แข็งแรงหรือไม่สมบูรณ์มากเพียงพอที่จะให้ขับบนท้องถนน เช่น รถยนต์ที่พังจากอุบัติเหตุ รถยนต์ที่มีสภาพพังยับเยิน รถยนต์ที่กระจกเสียจากอุบัติเหตุการชนกัน เป็นต้น หรือรถที่ขับบนท้องถนนไม่ได้ เนื่องจากที่มีชิ้นส่วนใดหรือตัวรถทั้งคันเกิดชำรุดเสียหายนั่นเอง

หวังว่าผู้ที่อ่านบทความ จะสามารถทำความเข้าใจในกรณีที่รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมายได้ พร้อมทั้งระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน เพราะเราไม่ทราบเลย ว่าเราจะประสบอุบัติเหตุหรือไม่ และจะเกิดขึ้นตอนไหนด้วย หากใช้งานรถยนต์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว คุณก็ควรตรวจสอบสภาพของรถยนต์บ้าง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะไม่ชำรุดเสียหายกลางทางนั่นเอง เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้แล้ว ไม่ต้องกังวลเวลาขับรถอีกเลย