ข้อดีข้อเสีย ของประกันสุขภาพ รู้ไว้ไม่เสียหาย

 

ประกันสุขภาพ

 

วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการทำ ประกันสุขภาพ มาฝากกัน ซึ่งหลายคนอาจจะกำลังคิดถึงการทำประกันทั้งประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ซึ่งบอกเลยว่ามันน่าสนใจและการทำประกันยังถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการรักษาพยาบาล

และเป็นการออมเงินได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันประกันก็มีออกมาหลายรูปแบบทั้งประกันชีวิตและสุขภาพ ซึ่งเรามีข้อมูลดีๆที่น่าสนใจมาบอกและแนะนำข้อดีข้อเสียที่น่าสนใจของเรื่องการทำประกันสุขภาพด้วย ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่าประกันสุขภาพสามารถให้อะไรเราได้บ้าง คุ้มครองอะไรได้บ้าง

ซึ่งหลัก ๆ จะไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละบริษัทเช่น ประกันสุขภาพ มีให้ความคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่อยู่ในสัญญาของกรมธรรม์ โดยจะครอบคลุมในค่าใช้จ่ายเช่น ค่าห้องพัก,ค่าอาหาร, ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ 5 รายชื่อบริษัทประกันสุขภาพ

(ต้องดูจากรมธรรม์ว่ามีข้อตกลงเรื่องโรคอะไรบ้างประกอบด้วย)

ประกันสุขภาพมีให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย ในการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
ประกันสุขภาพมีให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย หากต้องให้แพทย์มาดูแลนอกเหนือจากปรกติ
ประกันสุขภาพมีให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย หากไปทำการรักษาในคลีนิก
ประกันสุขภาพมีให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย ในการคลอดบุตร
ประกันสุขภาพมีให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย การรักษาฟันเช่น อุดฟัน ถอนฟัน แต่ไม่รวมการจัดฟัน

ประกันสุขภาพมีให้ความคุ้มครองในเรื่องค่าชดเชยค่าใช้จ่ายอื่นๆตามระบุในกรมธรรม์
นี่เป็นการครอบคลุมคร่าวๆเบื้องต้นที่เราควรรู้ก่อนการทำประกันสุขภาพว่าใช้อะไรได้บ้าง แน่นอนว่าแต่ละบริษัทประกันจะมีแยกย่อยต่างกันออกไปและค่าใช้จ่ายในเรื่องของเบี้ยประกันนั้นสูงพอสมควรและบางแห่งรับประกันโรคร้ายต่างๆหรือรับประกันสุขภาพแบบแยกเพศก็มีซึ่ง หากใครมีความสามารถที่จ่ายเบี้ยไหวแนะนำว่าซื้อหรือทำประกันสุขภาพไว้จะคุ้มค่ามากๆ ที่นี่เรามาดูความแตกต่างของข้อดีและข้อเสียกันว่ามีอะไรบ้าง

ข้อดีของประกันสุขภาพ

1.การมีประกันสุขภาพช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมาราคาสูงโดยจะจ่ายค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เราเลือกทำ ซึ่งหลักๆจะประกอบไปด้วยค่ารักษาผู้ป่วยหากต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยนอก (กรณีที่ไม่ต้องรักษาพักฟื้นที่โรงพยาบาล) แต่ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกรมธรรม์แต่ละบริษัทด้วย

2.การมีประกันสุขภาพถือเป็นการช่วย ลดภาระครอบครัว หากผู้ทำประกันต้องเจ็บป่วยหรือต้องนอนโรงพยาบาล ลดปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่ายและไม่ทำให้ครอบครัวขาดสภาพคล่องทางการเงิน

3.ประกันสุขภาพนั้นสามารถทำเพิ่มเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองการประกันชีวิตที่มีอยู่เดิม หรือเสริมกับประกันสุขภาพ สวัสดิการพื้นฐานของบริษัทที่ทำงานหากเขามีให้แล้วเราก็เลือกทำเพิ่มได้เช่นกัน

4.ประกันสุขภาพจะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที หมดเรื่องกังวลของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้อย่างสบายใจ

ข้อเสียของการทำประกันสุขภาพ

ข้อเสีย ส่วนใหญ่จะมีแค่ค่าเบื้ย ประกัน แพงและอาจไม่ครอบคลุมในบางโรค

ซึ่งต้องศึกษาจากบริษัที่ต้องการจะทำประกันสุขภาพ ซึ่งเราได้ทำตารางเปรียบเทียบเรื่อง เบื้ยประกันสุขภาพ มาให้ดูคร่าวๆด้วย
ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันสุขภาพ ความแตกต่างของค่าเบี้ยประกันสุขภาพ สาเหตุเพราะ
อายุของผู้ทำประกัน ผู้ทำประกันมีอายุมาก จ่ายมากกว่า ผู้ทำประกันมีอายุน้อย ผู้ทำประกันมีอายุมีแนวโน้มการเกิดปัญหาสุขภาพมากกว่า

เพศผู้ทำประกัน ผู้ทำประกันเป็นเพศหญิง จ่ายมากกว่า ผู้ทำประกันเป็นเพศชาย ผู้ทำประกันมีอายุผู้หญิงใช้เวลาในการพักฟื้นมากกว่าผู้ชาย

สุขภาพผู้ทำประกัน ผู้ทำประกันมีประวัติสุขภาพไม่ดี จ่ายมากกว่า ผู้ทำประกันมีประวัติสุขภาพดี บริษัทประกันตรวจสอบจากประวัติการเจ็บป่วยรุนแรง

อาชีพผู้ทำประกัน ผู้ทำประกันมีมีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง จ่ายมากกว่า ผู้ทำประกันมีมีอาชีพที่มีความเสี่ยงน้อย บริษัทประกันจะดูตามโอกาสความเสี่ยงที่จะได้รับจากการทำงาน
จำนวนบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้รับประโยชน์มีจำนวนน้อย จ่ายมากกว่า ผู้รับประโยชน์มีจำนวนมาก ผู้รับประโยชน์ยิ่งมีจำนวนมาก ยิ่งกระจายความเสี่ยงได้มากเช่นกัน