ข้อมูลบริษัทประกันภัย | พร้อมเงินทุนจดทะเบียน 2017

วันนี้เอาข้อมูลบริษัทประกันภัยรถยนต์ มาฝากกันครับ  เวลาจะซื้อประกันเราควรดู บริษัทที่เราจะทำด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน

หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะ | ประกันภัยรถยนต์ไทย ความรู้ภาษาบ้าน ๆ อ่าน 5 นาทีรู้เรื่อง

หรืออ่าน รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คิดว่าดีที่สุด ได้ที่นี่

 

ข้อมูลบริษัทประกันภัย

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-0221111

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 28 มกราคม 2556

ทุนจดทะเบียน : 1,436,300,000.00

 

บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6704444

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 11 สิงหาคม 2537

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-7888000

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 9 ตุลาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 142,666,200.00

 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-4242408

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 1 มิถุนายน 2555

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000,000.00

 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-26311311

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

 

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 1119

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 4 มกราคม 2549

ทุนจดทะเบียน : 880,000,000.00

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 1484

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 20 มิถุนายน 2551

ทุนจดทะเบียน : 590,000,000.00

 

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6389999

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ทุนจดทะเบียน : 650,000,000.00

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2858888

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 1 กรกฎาคม 2536

ทุนจดทะเบียน : 1,064,700,000.00

 

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2688222

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 17 สิงหาคม 2536

ทุนจดทะเบียน : 376,958,700.00

 

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2549977

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ทุนจดทะเบียน : 199,000,000.00

 

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5559100

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 12 พฤษภาคม 2537

ทุนจดทะเบียน : 1,114,452,155.00

 

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8673888

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 640,000,000.00

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6208000

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 3 ธันวาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000.00

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-26572555

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 3 ตุลาคม 2554

ทุนจดทะเบียน : 2,400,000,000.00

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6407777

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 1 สิงหาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 1,618,425,000.00

 

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6616000

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 1,710,177,000.00

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6367900

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 20 สิงหาคม 2536

ทุนจดทะเบียน : 320,000,000.00

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-9114488

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 30 มีนาคม 2536

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000.00

 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8787111

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 19 กันยายน 2554

ทุนจดทะเบียน : 440,000,000.00

 

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-9527322

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 3,720,000,000.00

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-0221255

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 16 พฤษภาคม 2537

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000.00

 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6950800

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 23 พฤศจิกายน 2536

ทุนจดทะเบียน : 303,000,000.00

 

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1188111

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 9 ธันวาคม 2537

ทุนจดทะเบียน : 2,812,642,100.00

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2469633-54

ก่อตั้งเมื่อ :วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

ทุนจดทะเบียน : 1,750,000,000.00