สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม อีกหนึ่งบริษัทประกันภัยที่น่าสนใจ

สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม

สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม

สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม คำค้นหาที่มีคนค้นหามากขึ้นเรื่อยๆ เราจะมาดูกันว่า ทำไมผู้คนจึงเริ่มสนใจประกันบริษัทนี้กัน ด้วยข้อมูลที่หาได้ รวมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เราจะได้รู้กันว่า ประกันสินทรัพย์ดีไหม น่าซื้อไหม ซึ่งการศึกษาก่อนเลือกซื้อนั้นสำคัญมากครับ การที่เราจะได้รู้ถึงข้อดีข้อเสีย ปัญหาของประกันที่เรากำลังจะเสียเงินซื้อ ถ้าข้อเสียเป็นข้อเสียที่เรารับได้ และราคาของประกันภัยรถยนต์นั้นไม่แพงเกินกว่าจะซื้อได้ จะได้ทำใจไว้ก่อนซื้อ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

 1. มิตรแท้ประกันภัยดีไหม บริษัทประกันชื่อคุ้นหู ทำประกันด้วยดีไหม มาดู
 2. ทิพยประกันภัยดีไหม บริษัทประกันชั้นนำของประเทศไทย ดีอย่างไร
 3. อาคเนย์ประกันภัยดีไหม อีกประกันที่น่าสนใจ มาศึกษาก่อนซื้อกันดีกว่า
 4. วิริยะประกันภัยดีไหม เป็นประกันภัยอันดับ 1 ของประเทศจริงหรือ
 5. เทเวศประกันภัยดีไหม บริษัทประกันภัยที่มีประวัติยาวนานอีกที่หนึ่ง

ประวัติของสินทรัพย์ประกันภัย

 • เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนถึง 60 ล้านบาท
 • ในปี 2534 และ 2539 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 120 ล้าบาทและ 150 ล้านบาทตามลำดับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการรับประกัน
 • ในปี 2545 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 460 ล้านบาทในปี 2548 และเพิ่มเป็น 500 ล้านบาท ในปี 2550 เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และการเพิ่มการรับประกัน
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 510 ล้านบาท
 • สินทรัพย์ประกันภัยได้เพิ่มจดทะเบียนเรื่อยมา ปี 2557 เพิ่มเป็น 590 ล้านบาท ปี 2559 เพิ่มเป็น 640 ล้านบาท 
 • ในปี 2560 กลุ่ม ธุรกิจยายยนต์ และอสังหาริมทรัพย์ได้ ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ กลุ่มธุรกิจอัญญมณีและเครื่องประดับ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 740 บาท
 • และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเรื่อยมา ในปัจจบันบริษัทสินทรัพย์ประกันัภย มีทุนจดทะเบียนถึง 2,590 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นใหญคือ กลุ่มธุรกิจอัญญมณีและเครื่องประดับ Beauty Gems Group

วิสัยทัศน์ของบริษัท

 • สินทรัพย์ประกันภัย จะเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้เอาประกันภัยทุกระดับด้วยหลักสุจริตอย่างยิ่งในวิชาชีพ

พันธกิจของบริษัท

 • เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอม รับและเชื่อถือจากสังคมในด้านการรับประกันวินาศภัยและกรมธรรม์ ที่เกี่ยว ข้องกับความเสี่ยงภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความพึงพอใจสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของสินทรัพย์ประกันภัย 

 • ประกันภัยรถยนต์ ( พรบและภาคสมัครใจ )
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี

สินทรัพย์ประกันภัย เป็นบริษัทประกันที่มีมีแผนประกันสำหรับคุ้มครองผู้ค้าอัญมณีขายด้วย ซึ่งเป็นบริษัทประกันเดียวเลยที่มีขายประกันประเภทนี้ ด้วยเจ้าของเป็นกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจึงมีความชำนาญในด้านประกันกระเภทนี้สูงมาก หากเราประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณี บริษัทประกันนี้จะน่าสนใจมากเลยครับ

สรุป สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม

สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม ในบทสรุปของเรื่องนี้จากข้อมูลที่นำเสนอมาในเบื้องต้น ประกอบกับเรื่องราวที่ผู้เขียนได้ประสบพบเจอด้วยตนเองผ่านการทำงานที่เคยผ่านมา โดยจะแบ่งออกเป็นข้อดีกับข้อเสียเพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจครับ

ข้อดีของประกันสินทรัพย์

 1. ด้วยการดำเนินธุรกิจประกันภัยมากกว่า 30 ปี ประสบการณ์ก็มีอยู่มากพอสมควรเลย อาจจะเทียบกับแนวหน้าของตลาดประกันภัยแบบ วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย ไม่ได้เรื่องอายุการเปิดทำการ เพราะทั้ง 2 บริษัทที่เอ่ยถึงนั้น มีอายุเกือบ 80 ปีแล้วครับ แต่ 30 ปีของสินทรัพย์ประกันภัยก็ไม่น้อยเลยนะครับ ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนั้น มีไม่น้อยเลย
 2. ในส่วนของเจ้าของบริษัท จากข้อมูลที่เสนอไปเราจะเห็นได้ว่า เป็นธุรกิจในเครือของ Beauty Gems ซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ในปีที่ผ่านมามากถึง 7,000 ล้านบาท โดย 99% เป็นการส่งออก และมีสาขาทั่วโลกกว่า 100 สาขา เป็นกลุ่มธุรกิจที่ร่ำรวยมากเลยนะครับ ซึ่งได้ลงทุนจดทะเบียนของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยไว้ที่ตลาดหลักทรัพย์มากถึง 2,590 ล้านบาท ทำให้สินทรัพยืประกันภัยเป็นบริษัทที่มั่นคงมาก

ข้อเสียของประกันสินทรัพย์

 1. ข้อแรกเลย การที่สินทรัพย์ประกันภัยมีสาขาที่คอยให้บริการแค่เพียง 19 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งยังถือว่าน้อยไปครับ ทำให้การทำธุรกรรมบางอย่าง ผู้ถือกรมธรรม์อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ต่อให้ในปัจจุบันจะมีระบบขนส่งที่รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับประกันที่มีสาขาเยอะๆ ไม่ได้ครับ
 2. ข้อต่อมา เป็นปัญหาเรื่องการเคลม เรื่องการจัดซ่อมและอนุมัติอะไหล่ ยิ่งเป็นอะไล่แต่ง จะพบปัญหาบ่อยมากโดยจะเป็นลักษณะที่ไม่ยอมจ่ายอะไหล่เป็นอะไหล่แต่ง จ่ายจ่ายเป็นอะไหล่แบบที่เป็นจากโรงงาน ซึ่งตามหลักการรับประกันแล้ว อะไหล่ชิ้นไหนที่ไม่จ่ายควรแจ้งให้ผู้เอาประกันรับทราบก่อน ซึ่งในขั้นแรก ฝ่ายประเมินจะปฏิเสธก่อนเลย พอเราเข้าไปทะเลาะว่าอะไหล่เหล่านี้เป็นอะไหล่ที่ติดตั้งตั้งแต่วันที่รับประกันแล้วนะ และฝ่ายรับประกันก็คอนเฟิร์มว่าคุ้มครองอะไหล่เหล่านี้ ถึงจะยอมจ่ายเป็นอะไหล่แต่ง

โดยรวมแล้ว ถ้ารถเราเป็นรถเดิมๆ ไม่ได้แต่อะไรแปลกๆ หรือแต่งชุดแต่งจากศูนย์ การเลือกทำประกันสินทรัพย์จัดว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรครับ ถ้าเราพอรู้ว่ามีข้อเสียอะไรแล้ว เราก็หาทางแก้เตรียมไว้ครับ อย่างไรก็ดี ถ้าเรามีความรู้เรื่องประกัน จะได้ไม่เสียเปรียบประกันครับ สุดท้ายนะครับ ถ้าเป็นประกันที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ มีอู่ในเครือแถวบ้านหรือที่ทำงาน และราคาไม่เกินไป ก็จัดเป็นประกันที่ทำได้ครับ

สินทรัพย์ประกันภัยดีไหมPantip

สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม
ก่อนจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ก็ต้องหาข้อมูลกันสักหน่อย
สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม
สำหรับความคิดเห็นที่ชื่นชมการทำงานของสินทรัพย์ครับ
สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม
ส่วนปัญหาที่พบเจอได้ทั่วไปก็ยังเป็นที่ไม่พอใจของผู้ใช้บริการครับ

เบอร์ติดต่อสินทรัพย์ประกันภัย 1729

ขอขอบคุณPantip และ www.easyinsure.co.th/บริษัทประกันภัย/สินทรัพย์ประกันภัย