ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ | อ่านง่าย ย่อมาให้แล้ว

ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ( รวมจนถึง สภาวะแทรกซ้อน ) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำกรมธรรม์ประกันภัย เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก เว้นแต่กรณีนี้

  1. ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัทรับทราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงโดยไม่มีเงือนไข
  • สรุป เหมือนแบบว่า เราบอกโรคที่เราเป็นไป แต่บริษัทบอกว่า เฮ้ยไม่เป็นไร เรารับได้ เป็นต้น

การรักษาโรคต่อไปนี้ ในช่วง 120  วันแรก นับจากวันที่มีผลบังคับความคุ้มครองในปีแรก

อธิบายดังนี้นะครับ ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่มีผลบังคับ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ยกเว้นกรณี เกิดอุบัติเหตุ โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น รถต้องชนต้องนอน Admit ในโรงพยาบาล โดยการผ่าตัดฉุกเฉิน เป็นต้น

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันสุขภาพ ถือว่าเป็นข้อยกเว้น 

แต่ถ้า เป็นในขณะที่่ กรมธรรม์เริ่มทำงานแล้ว ก็จะคุ้มครองโดยไม่มีเงื่อนไขครับ

1.เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิดนั่นเองครับ

2.ริดสีดวงทวาร

3.ไส้เลื่อนทุกชนิด

4.ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์

6.นิ่วทุกชนิด

7.เส้นเลือดขอด ที่ขา หรือ น่อง

8.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

เดียวจะมาเพิ่มเติมต่อให้นะครับ สำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ประกันสุขภาพ หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ