ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาเพิ่ม ต้องแจ้งประกันหรือไม่ # อ่านง่ายย่อมาแล้ว

ติดโครงเหล็กต้องแจ้งประกันหรือไม่

ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาเพิ่ม แบบนี้ต้องแจ้งประกันด้วยหรอ

ตอบ : ต้องแจ้งนะครับ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ประกันไม่รับผิดชอบนะ
หมายถึง หากโครงเหล็ก พัง ยุบ จะต้องซ่อมเอง ส่วนรถยนต์ บริษัทประกันจะซ่อมตามปกติ

ถ้าแจ้งบริษัทประกัน จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ไหม

ตอบ : ซึ่ง ทางบริษัทจะแนะนำให้ เพิ่มราคาประกันรถยนต์ และเบี้ยประกันให้คุ้มครองในส่วนของโครงเหล็กด้วย
ก็เหมือนจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อที่จะคุ้มครอง โครงเหล็กนั่นเองครับ แต่ไม่ต้องห่วง ไม่แพงเท่าไร

สรุป  ถ้าไม่แจ้ง บริษัทประกันก็จะไม่รับผิดชอบ  ถ้าหากว่าแจ้ง ก็จะคุ้มครองให้ครับ ทางทีดี เราควรแจ้งนะครับ เพิ่มค่าเบี้ยประกันไม่กี่บาทเอง เพียงเท่านี้ ประกันที่เราซื้อมา ก็คุ้มครองรถเราแล้วครับ

บทความอ่านเพิ่มเติม ติดแก๊ส NGV , LPG ต้องแจ้งบริษัทประกันรถยนต์หรือเปล่า?