ประกันวินาศภัย คืออะไร ความหมายและความสำคัญที่หน่วยงาน คปภ. เน้นย้ำผู้เอาประกันภัย

ประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย คืออะไร ความหมาย ความสำคัญ ที่ต้องรู้ก่อนซื้อความคุ้มครอง

ประกันวินาศภัย

การทำประกันเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับตัวผู้ทำประกัน พร้อมทั้งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันวินาศภัย ที่แนะนำโดยหน่วยงานคปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ มีการตั้งสถานะในลักษณะนิติบุคคล โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลส่งเสริมการทำธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและกำหนดทิศทางการประกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับข้อมูลประกันวินาศภัยในความหมายของหน่วยงานคปภ.ได้มีการให้รายละเอียดผ่านทางออนไลน์สำหรับผู้สนใจไว้ว่า เป็นลักษณะการประกันในทุกประเภทที่อยู่นอกเหนือการประกันชีวิต ซึ่งผู้รับประกันภัยในที่นี่หมายถึงบริษัทประกันจะต้องให้ข้อมูล

หรือตกลงในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกัน ตามเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในข้อมูลของกรมธรรม์และข้อตกลงในสัญญา ว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และจะต้องเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นตัวมีค่าใช้จ่ายได้

โดยในตอนนี้มีการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

  1. ประกันภัยไฟไหม้หรือประกันอัคคีภัย
  2. ประกันรถยนต์
  3. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น การประกันการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ประกันสำหรับเล่นกอล์ฟ ประกันสุขภาพ เป็นต้น

ประโยชน์ของการทำประกันวินาศภัยที่ผู้สนใจทำประกันควรทราบ

การเลือกทำ ประกันวินาศภัย ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการทำประกันในรูปตามต่างๆล้วนหมายถึงการเลือกได้รับความคุ้มครองจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยในต่างประเทศมีการส่งเสริมการทำประกันในทุกรูปแบบ

เพราะประชาชนโดยส่วนใหญ่ มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการทำประกัน เนื่องจากช่วยประหยัดเงินถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองมะเร็งเต้านม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้

ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังได้ทำการ การซื้อประกันสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายปีละไม่เกิน 20,000 บาท(ขึ้นอยู่กับแผนประกันชีวิตที่เราเลือก) หลังจากนั้น 5 ปีไม่คาดคิดว่าตัวเองจะป่วยเป็นมะเร็งเต้านม เพราะปรากฏว่าตรวจพบมะเร็งเต้านม จนต้องตัดเต้านมข้างซ้ายทิ้ง

โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวทั้งหมดอยู่ที่ 200,000 บาท โดยถือเป็นความโชคดีของอาจารย์ท่านนี้ เนื่องจากหากไม่ตัดสินใจทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมด้านการคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาจารย์เองจะต้องใช้เงินเก็บสูงถึง 200,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ถ้าหากไม่ได้ทำประกันจำเป็นที่จะต้องมีเงินเก็บเพียงพอต่อการรักษาตัว การทำประกันจึงเป็นการลดความเสี่ยงและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดป่วยจึงเป็นประโยชน์ที่หน่วยงานหลายภาคส่วน มีการรณรงค์ให้คนไทยเห็นประโยชน์ของการทำประกัน

และปัจจุบันมีหลายแบบให้ผู้สนใจได้เลือก พร้อมทั้งข้อเสนอดีๆจากทางบริษัทประกันภัย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สนใจทำประกัน จึงเป็นข้อมูลดีๆที่ปัจจุบันทางหน่วยงานคปภ.พยายามให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปยังประชาชนคนไทย

ประกันวินาศภัย จึงถือเป็นรูปแบบการทำประกันที่แบ่งออกไปตามความดูแล ปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท และยุคนี้ยังมีการพัฒนาความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ผู้สนใจ สามารถทำให้มีทางเลือก เราจึงมักได้ยินความคุ้มครองใหม่ๆที่แตกต่างออกไป

ยกตัวอย่างเช่น ในต่างประเทศนักฟุตบอลชื่อดังมีการทำประกันเฉพาะบริเวณข้อเท้า เพราะนักฟุตบอลอาชีพให้ความสำคัญอวัยวะส่วนนี้ ถ้าเกิดบาดเจ็บย่อมส่งผลกระทบต่ออาชีพนักกีฬา จึงเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่กำลังตัดสินใจจะทำประกัน สามารถพิจารณาตรงกับความต้องการ

สนใจทำประกันวินาศภัยทุกประเภท สามารถติดต่อเพื่อปรึกษาก่อนซื้อความคุ้มครองได้ที่ : 02-801-9000