เทเวศประกันภัย ประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจ

เทเวศประกันภัย
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ประกันเทเวศ ที่ใครๆก็รู้จักและเชื่อใจ

เทเวศประกันภัย

สำหรับบริษัท เทเวศประกันภัย เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีประวัติในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เสมือนเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของบริษัทด้านการประกันภัยเลยก็ว่าได้ ซึ่งถือกำเนิดขึ้น โดยรัฐบาลไทยภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง

ซึ่งประวัติความเป็นมาจะทำให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการ ของการสร้างธุรกิจประกันขึ้นมาโดยหน่วยงานของภาครัฐ ทำให้เห็นสภาพการบริหารและเศรษฐกิจในอดีต จนปัจจุบันทางบริษัทเทเวศเป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันที่ได้รับการยอมรับจากคนไทย มีชื่อเสียงในด้านธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

เมื่อปี พ.ศ 2489 หน่วยงานของภาครัฐ มีการทำประกันให้กับหน่วยงานและองค์กรภายใน โดยในแต่ละปีทางภาครัฐบาลต้องนำภาษีไปจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันภัย จุดนี้เองเมื่อคิดและคำนวณตามยอดค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งถือว่าสูงมาก จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หน่วยงานของภาครัฐในครั้งนั้น ได้มีความคิดจัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมาเอง เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายและดูแลหน่วยงานภายใน

จนต่อมามีการแจ้งนโยบายพิเศษไปยังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จนได้เริ่มจัดตั้งบริษัทประกันขึ้น โดยเริ่มจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ภายใต้ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้มีนโยบายทำงานเสมือนเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ทำให้เราได้ทราบว่าประวัติของทาง เทเวศประกันภัย อยู่ร่วมสมัยมากับประเทศไทย และมีประสบการณ์ด้านการประกันภัยมานาน มีความเข้าใจ จนเข้าถึงความต้องการของผู้สนใจทำประกันในทุกยุคทุกสมัย สามารถปรับตัวในตลาดเพื่อแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทเวศประกันภัยดีไหม

สำหรับ บริษัทเทเวศประกันภัย เริ่มแรกยังไม่ได้ให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร แต่ค่อยๆขยายงานในส่วนกิจการรับประกันด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ โดยระยะแรกดูแลในด้านการรับประกันอัคคีภัยทั่วไปและต่อมาเพิ่มบริการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จนในปี 2532 ทางบริษัทเริ่มให้บริการประกันภัยรถยนต์จนปัจจุบัน เป็นบริษัทประกันที่ให้บริการแบบครอบคลุมทุกบริการด้านประกัน

หากเราศึกษาประวัติของบริษัท เราจะพบว่าการดำเนินธุรกิจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยค่อยๆขยายกิจการตามการเติบโตทางด้านธุรกิจ ซึ่งเหตุผลนี้เอง จึงทำให้ทางบริษัทมีความเจริญอย่างยั่งยืนและหมั่นคอยเช็คบริการที่ได้รับความสนใจ จึงค่อยขยายกิจการในส่วนนั้นจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

จึงเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ดูแลด้านการประกันภัยรถยนต์เหมาะกับผู้สนใจทำประกัน สามารถเป็นหนึ่งตัวเลือกในการใช้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีลำดับขั้นตอน และมีประสบการณ์ยาวนาน จึงทำให้ไม่ค่อยพบปัญหาในด้านการบริการ อีกทั้งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการโดยคนไทยและหน่วยงานภาครัฐสามารถบ่งบอกถึงความมั่นคงของธุรกิจ ที่ดูแลโดยคนไทยเพื่อคนไทย

ดูรายละเอียดบริษัทประกันภัยแห่งอื่นๆ : ข้อมูลบริษัทประกันภัย